Poistenie majetku

 • poistenie podnikateľských rizík
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • stavebnomontážne poistenie
 • poistenie majetku fyzických osôb

Poistenie vozidiel

 1. PZP
 2. kasko
 3. GAP

 

Poistenie osôb

 1. Kapitálové poistenie
 2. Úrazové poistenie

Hypotekárne úvery

Ak potrebujete na kúpu alebo výstavbu bytu či rodinného domu väčšiu sumu peňazí, využite na financovanie náš úver so založením nehnuteľnosti. Nie je potrebné ani predchádzajúce sporenie, a vďaka dlhej dobe splatnosti úveru bude výška mesačnej plátky prijateľná pre váš rodinný rozpočet.

 • maximálna výška úveru až 170 000 € na jednu zmluvu o stavebnom sporení
 • splatnosť až 30 rokov
 • zvýhodnená úroková sadzba pri medziúveroch s poistením
 • Na vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť odporúčame využiť našich zmluvných znalcov.
 • Po podpise úverovej zmluvy vám vyplatíme 90 % z úveru a zostatok po zdokladovaní účelu použitia.
 • Možnosť odkladu splátok pri nečakaných životných situáciách.