Poistenie majetku

  • poistenie podnikateľských rizík
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • stavebnomontážne poistenie
  • poistenie majetku fyzických osôb

Poistenie vozidiel

  1. PZP
  2. kasko
  3. GAP

 

Poistenie osôb

  1. Kapitálové poistenie
  2. Úrazové poistenie

Kde nás nájdete

Confident SK, s.r.o., Tallerova 10, 811 02 Bratilava

Roman Kopernicky 0908/ 784 621