Poistenie majetku

  • poistenie podnikateľských rizík
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • stavebnomontážne poistenie
  • poistenie majetku fyzických osôb

Poistenie vozidiel

  1. PZP
  2. kasko
  3. GAP

 

Poistenie osôb

  1. Kapitálové poistenie
  2. Úrazové poistenie

Poistenie fyzických osôb